Berichten

De meeste bedrijven hebben maar eens in de 10 jaar te maken met een verandering die zo groot is dat er een bundeling van projecten ontstaat. Niet verwonderlijk dat er dan in een bedrijf zelf weinig ervaring is met de opzet en uitvoering van het programma. De ervaring die de Mirato Group heeft opgedaan helpt deze klant in de opzet en uitvoering van een programma.

Lees meer

Portfolio Items