Leveren BCM/DR-plan voor uitwijk IT-omgeving 

Klant

Deze klant vervult een kritieke rol in de informatiestromen tussen overheidsinstanties, zowel nationaal als internationaal. Vanuit deze rol is aantoonbare beschikbaarheid – ook bij calamiteiten – een harde eis.

De uitdaging

De klant had de eigen IT-omgeving vanuit de architectuur keurig verdeeld over meerdere datacenters. Binnen deze datacenters hadden zij ook voorzieningen opgenomen om de beschikbaarheid te kunnen garanderen. Maar om de werking van deze architectuur ook bij calamiteiten te kunnen garanderen, wilde de klant de processen en activiteiten aantoonbaar uitwerken vanuit een BCM/DR (Business Continuity Management/Disaster Recovery), met concrete runbooks.

Onze aanpak

Uitwijk van IT-omgevingen kenmerkt zich door veel afhankelijkheden, die als geheel samen moeten komen. Alleen met een duidelijke organisatie, goede voorbereiding, uitwerking van details en natuurlijk testen lukt het om een succesvolle uitwijk te realiseren.

Een volgende keer

Technische teams leggen vaak de focus op infrastructuur en techniek. En soms wordt de besluitvorming, beschikbaarheid van mensen en randvoorwaarden, en de processen tijdens een uitwijk onvoldoende uitgewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat juist het totaal van deze zaken de mate van succes tijdens een uitwijk bepaalt.

Resultaat voor de klant

Een duidelijk BCM/DR-plan met technische runbooks, die als basis voor verdere tests kunnen dienen. Bij calamiteiten is hiermee een duidelijk stappenplan beschikbaar dat steun en structuur biedt. Daarmee heeft de klant een belangrijk hulpmiddel in handen om zijn informatiestromen te allen tijde beschikbaar te houden.

Meer weten over onze manier van werken?