Hulp nodig bij het opstellen van een Disaster Recovery Plan? In dit nieuwsbericht beschrijven wij welk resultaat Mirato Group bij een van onze klanten heeft behaald. Het opstellen van een Disaster Recovery Plan is geen papieren exercitie. Vastlegging van processen en verantwoordelijkheden is even belangrijk als betrokkenheid en bewustwording van de organisatie.

Klant

Onze klant, een belangrijke speler in de halfgeleider industrie, onderkend het belang van de IT omgeving voor de bedrijfsprocessen. Vanuit een groter programma om de continuïteit ook bij calamiteiten te kunnen borgen, werd de noodzaak onderkend om naast techniek ook de procesmatige kant te optimaliseren.

Vraag

De klant wil een Disaster Recovery Plan opstellen waarin de procesmatige zaken die bij een calamiteit spelen op een duidelijke wijze worden vastgelegd zodat alle betrokken exact weten wat er van hen wordt verwacht.

Oplossing

Eén van onze consultants heeft een uitgebreide intake gedaan met de betrokken stakeholders binnen de organisatie. Met de verzamelde informatie zijn concept processen opgesteld en in workshops afgestemd met de betrokken partijen. De resultaten zijn verwerkt in een duidelijk Disaster Recovery (DR) Plan waarin zaken als besluitvorming, besturing, uitvoering, communicatie (intern en extern), evaluatie etc. zijn uitgewerkt. Aanvullend is er een verbeterplan opgesteld voor de vervolgstappen waarmee de klant intern de processen en voorzieningen rondom DR verder kan optimaliseren.

Resultaat

Binnen een termijn van 3 maanden heeft de klant de beschikking gekregen over een duidelijk DR plan waarin de basis is vastgelegd voor de werkwijze bij calamiteiten. Het opgeleverde verbeterplan geeft goede input aan de lijnorganisatie om de komende periode te werken aan een nog hoger niveau van voorzieningen die de beschikbaarheidseisen vanuit de business invulling geven.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *